Τούβλα

Κατηγορία

Οικοδομικά Τούβλα

ΣΕΙΡΑ 13LB33T

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.131 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:13LB33T
Διάμετρος
(L x W x H):
300 x 330 x 200
Κάλυψη:15.5 m2
Βάρος / Τεμάχιο:14.8 kg
Τεμάχια / Παλέτο:72
Βάρος/Παλέτο:1066 kg

ΣΕΙΡΑ 11LB30

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.182 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:11LB30
Διάμετρος
(L x W x H):
336 x 300 x 200
Κάλυψη:14 m2
Βάρος / Τεμάχιο:17,4 kg
Τεμάχια / Παλέτο:72
Βάρος/Παλέτο:1255 kg

ΣΕΙΡΑ 9LB30

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.198 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:9LB30
Διάμετρος
(L x W x H):
336 x 300 x 200
Κάλυψη:14 m2
Βάρος / Τεμάχιο:16,48 kg
Τεμάχια / Παλέτο:72
Βάρος/Παλέτο:1187 kg

ΣΕΙΡΑ 7LB28

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.212 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:7LB28
Διάμετρος
(L x W x H):
300 x 280 x 200
Κάλυψη:15,5 m2
Βάρος / Τεμάχιο:13,3 kg
Τεμάχια / Παλέτο:90
Βάρος/Παλέτο:1197 kg

ΣΕΙΡΑ 9LB25

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.182 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:9LB25
Διάμετρος
(L x W x H):
300 x 250 x 200
Κάλυψη:15,5 m2
Βάρος / Τεμάχιο:11,5 kg
Τεμάχια / Παλέτο:96
Βάρος/Παλέτο:1104 kg

ΣΕΙΡΑ LB15

Κάλυψη: -16 τεμ. για τοίχο 15 εκ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:LB15
Διάμετρος
(L x W x H):
300 x 150 x 200
Βάρος / Τεμάχιο:7
Τεμάχια / Παλέτο:144
Βάρος/Παλέτο:1008

ΣΕΙΡΑ LB25

Κάλυψη διαφέρει: -13 τεμ. για τοίχο 10 εκ. -32 τεμ. για τοίχο 25 εκ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:LB25
Διάμετρος
(L x W x H):
300 x 250 x 100
Βάρος / Τεμάχιο:6,5 kg
Τεμάχια / Παλέτο:192
Βάρος/Παλέτο:1248 kg

ΣΕΙΡΑ LB20

Κάλυψη διαφέρει: -16 τεμ. για τοίχο 10 εκ. -32 τεμ. για τοίχο 20 εκ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:LB20
Διάμετρος
(L x W x H):
300 x 200 x 100
Βάρος / Τεμάχιο:5 kg
Τεμάχια / Παλέτο:240
Βάρος/Παλέτο:1200 kg

Σύστημα Δόμησης Λήδρα THERMOBLOCK

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ

Έτοιμο, ρητινούχο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για την επικόλληση των THERMOBLOCK. Παράγεται με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλών προδιαγραφών, αδρανή επιλεγμένης ποιότητας και κοκκομετρικής διαβάθμισης, πολυμερείς ρητίνες και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από ισχυρή αρχική και τελική δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία καθώς και εξαιρετική εργασιμότητα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης κατηγορίας Μ15, W0, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2 και ως συγκολλητικό κονίαμα κατηγορίας C1T σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12004.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:PIK
Διάμετρος
(L x W x H):
100 x 300 x 550
Βάρος / Τεμάχιο:25 kg
Τεμάχια / Παλέτο:48
Βάρος/Παλέτο:1200 kg

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Έτοιμο, ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για το κτίσιμο των THERMOBLOCK. Έτοιμο, ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, για το κτίσιμο οπτόπλινθων. Παράγεται με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλών προδιαγραφών, αδρανή επιλεγμένης ποιότητας και κοκκομετρικής διαβάθμισης, συνθετικές ίνες και άλλα ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από ισχυρή αρχική και τελική δύναμη συγκόλλησης, καθώς και εξαιρετική εργασιμότητα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης κατηγορίας Μ10, W0, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-2.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:KON
Διάμετρος
(L x W x H):
100 x 300 x 550
Κάλυψη:2.5-3.0 for bricks of 33 cm in width
Βάρος / Τεμάχιο:25 kg
Τεμάχια / Παλέτο:48
Βάρος/Παλέτο:1200 kg

THERMOBLOCK 19LB33

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.096 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:19LB33
Διάμετρος
(L x W x H):
250 x 330 x 250
Κάλυψη:15.5 m2
Βάρος / Τεμάχιο:17 kg
Τεμάχια / Παλέτο:60
Βάρος/Παλέτο:1020 kg

THERMOBLOCK 11LB30-O

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.145 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:11LB30-O
Διάμετρος
(L x W x H):
250 x 300 x 250
Κάλυψη:15.5 m2
Βάρος / Τεμάχιο:15 kg
Τεμάχια / Παλέτο:60
Βάρος/Παλέτο:900 kg

THERMOBLOCK 9LB25-0

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.142 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:9LB25-O
Διάμετρος
(L x W x H):
250 x 250 x 250
Κάλυψη:15.5 m2
Βάρος / Τεμάχιο:13 kg
Τεμάχια / Παλέτο:144
Βάρος/Παλέτο:1040 kg

THERMOBLOCK LB10-O

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ = 0.14 W/mk.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:LB10-O
Διάμετρος
(L x W x H):
250 x 100 x 250
Κάλυψη:15.5
Βάρος / Τεμάχιο:6
Τεμάχια / Παλέτο:224
Βάρος/Παλέτο:1344

Διακοσμητικά Τούβλα

ΣΕΙΡΑ IFSS01

(Γεμάτο)

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:IFSS01
Διάμετρος
(L x W x H):
250 x 120 x 70
Κάλυψη:48 m2
Βάρος / Τεμάχιο:4,65 kg
Τεμάχια / Παλέτο:264
Βάρος/Παλέτο:1228 kg

ΣΕΙΡΑ IBIW

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:IBIW
Διάμετρος
(L x W x H):
300 x 145 x 150
Κάλυψη:20 m2
Βάρος / Τεμάχιο:6,8 kg
Τεμάχια / Παλέτο:162
Βάρος/Παλέτο:1101,6 kg

ΣΕΙΡΑ IFOW Y

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:IFOW Y
Διάμετρος
(L x W x H):
250 x 120 x 70
Κάλυψη:48 m2
Χρώμα:Brick IFOW Yellow
Βάρος / Τεμάχιο:2,2 kg
Τεμάχια / Παλέτο:616
Βάρος/Παλέτο:1144 kg

 

ΣΕΙΡΑ IFOW R

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κωδικός:IFOW R
Διάμετρος
(L x W x H):
250 x 120 x 70
Κάλυψη:48 m2
Βάρος / Τεμάχιο:2,2 kg
Τεμάχια / Παλέτο:616
Βάρος/Παλέτο:1144 kg