Προκατασκευασμένα

Κατηγορία

Προκατασκευασμένα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ / CE MARKINGΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΧΡΗΣΗΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm)ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ       (cm)ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΜXΠXΥΜXΠXΥ
ΔΛ01-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑK4C1224ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΖΙ CYTA C4Φρεάτιο επίσκεψης CYTA95X65X6075X45X5010CYS EN 1917:2002                                                          (INCLUDING AC:2008)
ΔΛ02-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑK4CA3764ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΖΙ CYTA C4ΑΦρεάτιο επίσκεψης CYTA95X65X7575X45X6510CYS EN 1917:2002                                                          (INCLUDING AC:2008)
ΔΛ03-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑKX1309ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦρεάτιο επίσκεψης αποχετευτικού60X60X5045X45X457.5CYS EN 1917:2002                                                          (INCLUDING AC:2008)
ΔΛ04-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑKΨ3588ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΦρεάτιο επίσκεψης αποχετευτικού60X60X7545X45X707.5CYS EN 1917:2002                                                          (INCLUDING AC:2008)
ΔΛ05-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΣΨ1307ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΨΗΛΟΦρεάτιο σύνδεσης αποχετευτικούδιάμετρος 90 cm, ύψος 130 cmδιάμετρος 75 cm, ύψος 110 cm7.5CYS EN 1917:2002                                                          (INCLUDING AC:2008)
ΔΛ06-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΣΧ3497ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟΦρεάτιο σύνδεσης αποχετευτικούδιάμετρος 90 cm, ύψος 120 cmδιάμετρος 75 cm, ύψος 100 cm7.5CYS EN 1917:2002                                                          (INCLUDING AC:2008)
ΔΛ07-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΤ752ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΦρεάτιο σύνδεσης αποχετευτικού90X90X11575X75X907.5CYS EN 1917:2002                                                          (INCLUDING AC:2008)
ΔΛ08-CPR305-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΣΔ692ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΠΤΙΚΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣΣυπτικά Ντεπόζιτα215X105X140200X90X1207.5CYSEN12566-1:2000