Σοβάδες

Κατηγορία

Σοβάδες

PELELITE BONDING TRICOTE T2

Θερμομονωτικός σοβάς (Τ2), υπόστρωμα, με βάση τo γύψο και το διογκωμένο περλίτη για χρήση σε εσωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλος για εφαρμογή σε επιφάνειες τούβλων, τσιμεντόλιθων, ελαφρομπλόκ (τύπου YTONG), πέτρας, καθώς και σε μεταλλικό πλέγμα. Iδανικός για συντηρήσεις διατηρητέων κτιρίων με βάση το πλινθάρι.

PELELITE FINISH

Σοβάς τελικής στρώσης με βάση τo γύψο, για εσωτερικές επιφάνειες. Προσφέρει ομαλή και λεία επιφάνεια και εφαρμόζεται σε σοβατισμένες επιφάνειες όπως, Pelelite Bonding Tricote, Thermocem, Monocote, συμβατικά τσιμεντοκονιάματα, καθώς και σε κατάλληλα ασταρωμένες λείες επιφάνειες εμφανούς μπετόν (fair-face concrete) κ.α.

PELEMURA

Λεπτόκοκκη σκόνη σπατουλαρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο για χρήση σε εσωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλη για σπατουλάρισμα σοβατισμένων επιφανειών με βάση το τσιμέντο, καθώς και επιφανειών εμφανούς μπετόν (fair-face)- σε συνδυασμό με το ειδικό πρόσμεικτο Pelebond – γυψοσανίδων, κ.α.

EXTERIOR PELEMURA

Χονδρόκοκκη σκόνη σπατουλαρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο και ακρυλικά πολυμερή για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλη για σπατουλάρισμα σοβατισμένων επιφανειών με βάση το τσιμέντο και επιφανειών εμφανούς μπετόν (fair-face), γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, κ.α.

ΤΡΙΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΒΑ

Σοβάς τελικής στρώσης (Τρίτο Χέρι ) με βάση το τσιμέντο για εσωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες συμβατικού σοβά, Thermocem ή Thermocem T2.

ΤΡΙΤΟ ΧΕΡΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΟΒΑ

Aδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με ίνες και ακρυλικό συνπολυμερές, με χαμηλό συντελεστή απορρόφησης υγρασίας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες συμβατικού σοβά, καθώς και σε επιφάνειες με Thermocem ή Thermocem T2.